fredag 25. september 2009

Årsmøte

Det blir årsmøte den 13. oktober 2009 kl 18.30. Vi har disse sakene:

Valg av ordstyrer og referent
Godkjenning av innkalling
Årsberetning v/ Sigrid Hjellen
Regnskap v/Berit Delbekk
Valg v/Elisabeth Hegge
Skriv og innkommende saker
Eventuelt


Ingenting overraskende altså, i alle fall ikke ennå. Er det noe du ønsker tatt opp på årsmøtet må vi få beskjed innen 7. oktober.

For ordens skyld, valgkomiteen har gitt beskjed om at de har kandidater til alle ledige verv. Det er selvfølgelig fortsatt mulig å komme med flere forslag, men ingen behøver være redd for å bli "overtalt" til verv de ikke ønsker.

Ingen kommentarer: