onsdag 1. september 2010

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det er årsmøte i Eidsvoll hagelag tirsdag 12. oktober 2010 kl. 18.30.

Kjære medlemmer

Eidsvoll hagelag innkaller herved til årsmøte den 12. oktober 2010 kl. 18.30 på breidablikk vis a vis Eidsvoll kirke.

Innkommende saker til årsmøtet skal være oss i hende innen 14. september, enten via mail eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller ved adresse:
Eidsvoll hagelag
v/leder Kjell-Josgtein Andersson
Kommisrud
2080 Eidsvoll
evt. også leveres inn på møtet den 14. september på Breidablikk.

Årsmøtepapirer vil bli sendt per mail evt. post 14 dager før årsmøtet, dvs. før den 28. september.

Denne innkallingen vil også bli rykket inn i Eidsvoll Blad førstkommende lørdag (4. september).

Vennlig hilsen
Styret

Ingen kommentarer: