tirsdag 7. august 2012

Innkalling til ÅRSMØTE

Eidsvoll Hagelag inkaller herved til årsmøte den 11. september 2012 kl 18.30 på Breidablikk.

Innkommende saker til årsmøtet skal være oss i hende innen 24 august, enten via mail eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller ved adresse: Eidsvoll Hagelag,v/leder Andersson,
Kommisrud, 2080 Eidsvoll.

Styret

Ingen kommentarer: