tirsdag 19. mars 2013

Referat fra hagelagsmøte 19.03.2013 kl. 19.00 på Gladbakk aktivitetssenter

I alt 36 personer hadde møtt fram til marsmøtet i hagelaget. Hagelagets leder, Inger Bårtvedt innledet møtet. Det ble gitt informasjon om følgende:
  • Hagemarked på Stallgården på Eidsvoll Verk 4. og 5. mai. Det etterlyses noen som vil stå på stand for hagelaget disse dagene. Liste sendes rundt.
  • Feiring Jernverk har sendt forespørsel til hagelaget om å hjelpe til med pynting av det nye lysthuset i Feiring. Interesserte kan skrive seg på liste. Pyntingen skal foregå fredag 7. juni.
  • Sommertur lørdag 17. august i Ringsaker - Helgøya og Rudshøgda: Vi besøker Simenstad gård på Rudshøgda, Hovelsrud gård på Helgøya, lunsj på Tingnes, og besøk i privathage hos tidligere fylkesgartner Kråkevik. Nærmere informasjon kan du finne på www.mjosgardene.no
  • Info om studiesirkler: Fotografering og hypertufa blir gjennomført. Studiesirkel om Rododendron har kun 3 påmeldte og det må blir flere interesserte hvis det skal gjennomføres.
Judith Narvhus flyttet til Norge fra England for 35 år siden.
 Hun er professor og jobber på UMB (Universitetet for miljø og
 biobitenskap) på Ås. Hun er utdannet microbiolog og jobber
med matvitenskap/marinbiovitenskap. Hun har vært
foredragsholder 4 ganger tidligere i Eidsvoll hagelag.
Tema for møtet var "En liten hage blir til". Judith Narvhus var foredragsholder. Hun fortalte og viste bilder fra hagen før arbeidet startet, og fra opparbeiding av egen hagen i tidsrommet 2005-2008. I tillegg til egen innsats hadde hun engasjert diverse "hjelpere", sin søster som hagedesigner, en mann med stubbebryter og ikke minst fattige studenter til å kjøre jord og subbus m.fl. Judith presiserte at det er viktig å legge membran mellom bakken og det nye bedet.
Hun hadde med seg en del stauder fra sin tidligere hage, som ble plantet i de nye bedene. Etter noen år har det blitt ganske tett i bedene, og ugress får ikke mulighet til å rotfeste seg. Til slutt viste hun nærbilder av enkelte yndlingsstauder i hagen. Hun har 35 forskjellige storkenebb.
Avslutningsvis fremhevet hun at det er god terapi å jobbe i hagen.


Vi fikk variert og god bevertning og åresalg med mange gevinster.

Ref. Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: