tirsdag 11. oktober 2011

Referat fra årsmøtet i Eidsvoll hagelag 11.10.2011 kl. 18.30

Antall tilstede: 23
Sted: Breidablikk

Leder Kjell-Jostein Andersson innledet møtet med å gi positive uttrykk om styremedlemmenes arbeid i styret.
Han overlot ledelsen til møtet til Elisabeth Hegge som ble valgt til dirigent. Referent ble Sigrid Hjellen. Sigrid Hjellen leste årsberetningen. Det kom noen rettelser på dato for arrangement, ellers ble årsberetningen godkjent. Berit Delbekk leste opp regnskap for Eidsvoll hagelag. Regnskapet ble godkjent. Deretter var det valg ved valgkommiteens leder Elisabeth Hegge.
Styret:
Kjell-Jostein Andersson ble valgt til leder. Sigrid Hjellen, Randi Tærud og Inger Bårtvedt er på valg, men tar gjenvalg. Berit Delbekk, Marit Dahl og Beatrice Julsrud er ikke på valg.
Festkomite:
Frøydis Yri og Reidun Kleva er på valg, men tar gjenvalg. Tone Britt Bjørnstad Sjulsen og Gro Halvorsen er ikke på valg.
Valgkomite:
Valgkomiteens leder Elisabeth Hegge er på valg, men tar ikke gjenvalg. Gunhild Isager ble valgt til å ta over som leder. Tone Britt Bjørnstad Sjulsen og Ivar Nakken er ikke på valg.
Revisorer:
Leder er Halvor Torvmark som ikke er på valg. Kirsten Nilsen er vara, og er på valg, men tar ikke gjenvalg. Ivar Nakken ble valgt til vara som revisor.

Kjell-Jostein Andersson overrakte valgkomiteens leder Elisabeth Hegge en blomst, for hennes engasjement i valgkommiteen og i Eidsvoll hagelag.

Referent
Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: