søndag 19. september 2010

Referat fra hagelagsmøte 14. september 2010

Antall frammøtte: 32
Tema: Skyggebed
Foredragsholder: Tommy Tønsberg

Tommy T. er nok kjent for mange av oss hagefolk. Han er ansvarlig redaktør for Norsk Hagetidende. I tillegg er han forfatter av Hageselskapets staudebok, og DN Hageselskap 10 år.
I septemberutgaven av Norsk hagetidend skrev Tommy en artikkel om Hosta, og om hvor forskjelligartet en hosta kan være.

Tommy Tønsberg kom for å berike oss med kunnskaper om "skyggebed". Skyggebed har vel mange av oss, og det kan være en utfordring for mange å vite hvilke planter som trives i skygge. Tommy delte ut en liste med navn på alle plantene han viste bilder av, og som han kom med informasjon om. Dette var ekstra fint, for da kunne vi bare krysse av de plantene vi merket oss spesielt (og som vi kanskje vil skaffe oss). De fleste kjenner nok Bladliljer (Hosta) som en god skyggebedplante, men her fikk vi tips om mye mer å velge mellom enn hosta.

Andre aktiviteter som ble utført på møtet var salg av løker. Løker for 4000,- til 5000,- kr er kjøpt inn, og skal selges "litt billig" til hageinteresserte. Det ble solgt mye denne kvelden, men det er løk igjen for salg til kommende møte også.

Vi hadde også åresalg med gevinster, og det ble informert om årsmøtet som skal avholdes 12. oktober.

Her ser vi også noe av lokalene som brukes i Eidsvoll hagelag. (Det var mange flere på hagemøtet enn det du ser her, men de oppholder seg i motsatt del av lokalet). Huset heter Breidablikk og det eies av Eidsvoll menighet. Oppmøtet på noen av møtene kan være så stort, at det blir trangt om plassen. Derfor flytter vi om på møbleringen før møtene, slik at vi sitter rekkevis mens foredraget foregår. Så sitter vi ved småbord, når vi får bevertning.

Kåring av månedens bilde:
Vi i styret ønsker å motta bilder fra medlemmer fra hage og blomster hver måned innen 20. i hver måned. Bildene sendes inn på hagelagets mailadresse. eidsvoll.hagelag@yahoo.no

Styret kårer på styremøtene hvilket bilde som vinner hver måned. Det valgte bildet blir månedens bilde og legges inn på bloggen og ligger der den kommende måneden. Vi har også planer om at vinnerbildene skal bli brukt på Hagelagskalenderen for året 2012.

Ref
Sigrid H.

onsdag 1. september 2010

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det er årsmøte i Eidsvoll hagelag tirsdag 12. oktober 2010 kl. 18.30.

Kjære medlemmer

Eidsvoll hagelag innkaller herved til årsmøte den 12. oktober 2010 kl. 18.30 på breidablikk vis a vis Eidsvoll kirke.

Innkommende saker til årsmøtet skal være oss i hende innen 14. september, enten via mail eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller ved adresse:
Eidsvoll hagelag
v/leder Kjell-Josgtein Andersson
Kommisrud
2080 Eidsvoll
evt. også leveres inn på møtet den 14. september på Breidablikk.

Årsmøtepapirer vil bli sendt per mail evt. post 14 dager før årsmøtet, dvs. før den 28. september.

Denne innkallingen vil også bli rykket inn i Eidsvoll Blad førstkommende lørdag (4. september).

Vennlig hilsen
Styret