tirsdag 23. august 2011

Kåseri på Doyen

Torsdag 25. august 2011 blir det kåseri med fokus på hage og blomster på Doyen (tidligere Mork videregående skole) kl. 18.00.
Gartner Rolf Irgens fra Narvik og har blant annet jobbet som dekoratør. Irgens har gitt ut en CD med tittel "Hagefokus" hvor har viser smakebiter om forskjellige tema og bilder fra hager. Han kommer med tips og ideer til hageplanlegging, viser hager i Nord-Norge og om herdighet av busker og planter.

Eidsvoll hagelag er spesielt invitert til å delta og alle andre hageinteresserte.

Velkommen!

tirsdag 9. august 2011

1000 åpne hager


Søndag 14. august 2011 har Hageselskapet jobbet fram et landsomfattende arrangement "1000 åpne hager". Mer enn 400 hageeiere over hele landet åpner hagene sine denne dagen. Hageselskapet håper at riktig mange begir seg ut på hagevandring denne dagen.
Eidsvoll hagelag er glad for at 3 hageeiere i kommunen åpner hagene sine og inviterer interesserte til å se og være i hagen denne dagen. Du kan besøke følgende hager i Eidsvoll 14. august:


  • Vakker fjellhage ved Mjøsa hos Anne-Britt Ulvin, Lille Ulvin, 2092 Minnesund. Tlf. 48004412

  • Småbrukshage med drivhus og grønnsakshage hos Mari Anne Brækkan, Dalsløkken, 2080 Eidsvoll. Tlf. 90547126

  • Estetisk villahage hos Sigrid Hjellen, Boksrudvegen 21, 2080 Eidsvoll. Tlf. 95210320

Åpningstider:
Anbefalt åpningstid fra Hageselskapet er kl. 12.00 - 17.00, men du kan ringe og avtale litt endring av åpningstiden.
Inngang/salg:
Det er gratis inngang til hagene. Den enkelte hageeier kan selge produkter fra hagen, og/eller det kan serveres kaffe/kake evt. annet.
Hagene vil være merket med arrangementets logo. Mer informasjon om den enkelte hagen og for arrangementet for øvrig er å finne på http://www.hageselskapet.no/ under logoen "1000 åpne hager."

Styret