søndag 20. januar 2013

Referat fra hagelagsmøtet 15.01.2013

Årets første hagelagsmøte ble avholdt på Gladbakk Aktivitetssenter med 30 personer tilstede.
Hagelagets leder Inger Bårtvedt, ønsket velkommen og ga ordet til Lissen Lundberg som ville orientere om et kommende Hagemarked på Stallgården 4. og 5. mai. En komite har begynt arbeidet med å planlegge hagemarked / hagefest hvor lokale folk kan selge sine planter eller produkter osv. Tips til hvordan dette hagemarkedet skal være, mottas med takk! Hagelag på øvre Romerike er invitert til å delta og være med i planleggingen (og gjennomføringen).
Tor Skjetnes foredraget måtte vente litt på seg, siden PC'n hadde vært utsatt for kulde. Da var det fint å ha en å konferere med blant medlemmene (Ivar Nakken).

Tema for hagelagsmøtet var Fugler i hagen. Tor Skjetne fra Norsk Ornitologisk forening, avd Oslo og Akershus, holdt foredrag om Fuglene i hagen. Han snakket først om foring av fugler, hva de liker og hva de ikke bør få av føde. Han viste bilder av fugler etter inndeling i forskjellige familier, og vi fikk høre hvordan de "synger". Interessante trekk ble poengtert, og ulikheter i "klesdrakt" hos hun- og hanfuglen. Mange av bildene var tatt av Geir Løvstad. Et interessant foredrag av en kunnskapsrik foredragsholder som tydeligvis kunne ha fortalt mye mer om fuglene i hagen. Tor Schjetne anbefaler for alle fugleinteresserte en bok og CD om sangfugler som kan kjøpes hos bokhandelen. Ellers kan en søke seg inn på www.opplevnaturen.no og lære mer om temaet.

Det  var god servering og loddsalg som vanlig. Salg av kalender og invitasjon til å melde seg på studiesirkler. 

Ref. Sigrid Hjellen

torsdag 10. januar 2013

Årets første hagelagsmøte i 2013


På årets første møte inviterer Eidsvoll Hagelag til foredrag ved Tor Skjetne fra Norsk Ornitologisk Forening, avd Oslo og Akershus, som vil snakke om Fuglene i hagen. Han viser bilder og lyd av fuglene vi ser på og rundt fuglebrettet. Hagelaget ønsker alle velkommen til Gladbakk Aktivitetssenter tirsdag 15. januar kl. 19.00. Inngang kr. 50,-, inkludert servering, samt loddsalg. Salg av kalender 2013 kr.100,-. Det blir anledning til å melde seg på studiesirkler. Velkommen.

Styret