lørdag 14. juni 2014

Eidsvoll hagelag Sommerprogram 2014

Tirsdag 10. juni. Hagevandring hos Kirsten Nilsen i Gullverket. Felles kjøring fra Hammerås kl 18.00

Tirsdag 17. juni Hagevandring i parken ved Eidsvollsbygningen ved Ingeborg Mellgren Mathiesen. Presentasjon av hagelagets gave i anledning 200 års jubileet. Frammøte ved Stallgården kl. 18.00 der hun starter med et lite foredrag. Enkel servering.

Lørdag 16. august. Hagelagstur Mjøsa rundt. Helen Fredholm Totenvika, Domkirkeodden og Hoel gartneri, Stange. Pris medl kr 550, ikke medl kr 700. Bindende påmeld. innen 15. juli ved innbetaling til kto 2050 33 37895. NB! Merkes sommertur og navn. Avreise fra Hammerås kl 09.00, retur Eidsvoll ca kl. 18.00

Tirsdag 19. august. Hagevandring . Hofset Søndre gård, Brårud i Nes. kl 18.00 - 21.00. De forteller litt om gården, så titter vi på hagen. Linbutikk og salg av nystekte brød. de serverer kaffe, te og litt kaker. Etter kaffen ser vi på liljene og de som vil kan handle. Felles kjøring fra Hammerås kl 18.00.