søndag 22. september 2013

Referat fra hagelagsmøtet 17. september 2013


Møtet ble avholdt på Gladbakk  Aktivitetssenter tirsdag 17. september kl 19.00.

Antall frammøtte var 38

Foreleser: Margarth Skog. Margareth er utdannet gartner fra 1979. Hun har jobbet i 25 år som anleggsgartner og 5 år som lærer på Hvam videregående skole.

Tema på møtet: Trær, busker og hekker i forhold til lover og regler.

Det ble gitt noe informasjon i starten av møtet:

·       Laget har planer om å lage en kalender i år også, og ønsker bilder fra lagets medlemmer. Disse kan sendes på hagelagets mailadresse, evt gis på minnepinne til en av oss i styret.

·       Har du noen gresskar til overs kan du ta kontakt med Rolf Abrahamsen tlf. 99767978. Han ønsker gresskar til sylting.

·       Roseforeningen har møte i Badet kulturtun tirsdag den 24.09.2013 i Badet kulturtun kl 18.30. Tema er «Nye og gammeldagse roser, ved Kjell Auka, Hesleberg gartneri. Inngang kr 50,-

Referat fra foredraget:
Margareth Skog innledet møtet med å si at som en hovedregel, er det ikke lett å fjerne naboens trær. Dessuten viser det seg at «folk blir friskere» av å ha trær rundt seg, viser undersøkelser. Løv er meitemarkmat og bør få ligge vinteren over, men løv med sykdom på, bør fjernes. Hus blir stående så alene uten trær rundt seg, men de trenger nødvendigvis ikke være høyere enn husene. Ellers anbefalte hun at en bruker lavere trær og holder seg unna gran, bjørk, lønn og furu i villahager.

Det er lovlig å ha trær tredjeparten av trehøyden fra nabogrensa uten at treet må fjernes. Det er først når et tre er til skade eller særlig ulempe for deg at det kan være snakk om å få fjernet det. Når greiner vokser inn på ditt tak, har du rett til å sage ned greiner av naboens trær. Du må da varsle skriftlig hvis du fjerner greiner av naboens tre. En må aldri skjære ned trær fra naboeiendommer/hytteeiendommer uten å ha fått tillatelse til det. En kan stille krav om å få et tre kvistet opp dersom treet ødelegger huset, men en må varsle om det på forhånd.
Hekker kan være opp til 1,80 m til 2 m høye. Blir de høyere kan naboen kreve at du klipper hekken. Det er et felles ansvar å vedlikeholde et gjerde som står på grensa. Hvis en av naboene vil ha et fansy gjerde og den andre ikke, må den som ønsker det betale merkostnaden hvis det blir et slikt gjerde.
Du har lov til å sette opp en levegg som er 1,8 m høy og lengde mindre enn 10 m.
Sikt ved utkjøring: En er som grunneier ansvarlig for å sørge for god sikt ved utkjøringer, og har ansvar hvis det skjer ulykker. Dette finnes det brudd på i store mengder. På en veg med fartsgrense 30 km/t f.eks. måler man 4 m inn i avkjørselen, og da skal en ha 20 m sikt til hver side i adkomstvegen. I siktsona kan en evt hekk eller snøhaug være kun 50 cm. Ellers er det regler for hvor lavt greiner kan henge over veger.
Ellers er det regler for hvor lavt greiner kan henge over veger.
Forstøtningsmur kan være 1 m høy og ha en avstand på 2 m fra grensa. Er muren 1,5 m høy, må den være 4 m fra nabogrensa. Mot en offentlig veg behøver en ikke søke når muren er 2,5 m fra grensa. En jordvoll betraktes som en mur.
Det er ikke tillatt å måke snø over til naboen, heller ikke til en kommunal eiendom. Kommunen kan ha snø på privat eiendom, dersom en ikke får ryddet vegen for snø på annet vis.
Her kan du lese mer om lover og regler om dette temaet: 
http://www.treetsvenner.no/2_Naboloven.html
http://www.bodo.kommune.no/vei/beskjaering-av-vegetasjon-mot-offentlig-vei-article36827-

Margrethe Skog fikk overrakt en keramikkvase og takk for et interessant og nyttig foredrag.

Etter foredraget smakte det godt med kaffe, delikate smørbrød og gode kaker.
Mange var så heldige at de vant seg en fin røsslyng ved åretrekningen.


Ref. Sigrid Hjellen

onsdag 11. september 2013

Invitasjon til hagelagsmøte 17.09.2013

Eidsvoll hagelag inviterer til møte på Gladbakk Aktivitetssenter tirsdag 17. september kl. 19.00. Tema er "Trær, og busker/hekker i forhold til lover og regler" ved gartner Margareth Skog. Inngang kr. 50, inkl. servering. Salg av årer.
Alle velkommen.
 
Styret 

tirsdag 3. september 2013

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte tirsdag 15. oktober kl. 18.30 på Gladbakk. Innkommende saker til årsmøtet skal være oss i hende innen 17. september, enten via mail eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller ved adresse: Eidsvoll hagelag, v/leder Inger Bårtvedt, Doknesgutua 30, 2080 Eidsvoll.
Info om program kommer senere.

Styret