søndag 25. oktober 2009

Referat fra møte i Eidsvoll hagelag 13.10.2009

Referat fra møte om PIONER 13.10.2009

Antall frammøtte: 37

Tema: PIONERForedrag om pioner av Eivind Hansen fra Tønsberg-området. Han har selv over 1200 pioner og stort piongartneri. Han viste bilder av noen av sine mange pioner. Han fortalte engasjert om planting av trepioner og andre pioner, og hvilken gjødsling de trenger. Eivind hadde med mange pioner som vi kunne kjøpe. Bilder av disse fikk vi se på skjerm og på plakater, og lister med navn på pioner ble gitt ut slik at vi kunne krysse av underveis de vi ønsket å kjøpe. To pioner ble gitt til gevinster ved loddsalget.Eivind Hansen og hans medhjelper med et utvalg av hans pioner.Vi var mange som ble inspirert og fikk lyst til å øke bestanden av pioner i egen hage. Mange vidunderlig vakre pioner!

Avtroppende leder Bjørg Kari Strømnes fikk blomst av nyvalgt leder Kjell-Jostein Andersson som takket for hennes engasjement for laget. Bjørg Kari takket styremedlemmene for innsatsen.Bilder til Eidsvoll hagelags kalender kan gis på diskett til Sigrid Hjellen, tlf. 63960594 innen 24.10. Kalenderen skal være ferdig til julemøtet som er 24.11.09.Ref.

Sigrid Hjellen

Referat fra årsmøtet i Eidsvoll Hagelag 13.10.2009

Referat fra Eidsvoll hagelags årsmøte 13.oktober 2009

Saker:
01/09: Åpning ved leder Bjørg Kari Strømnes
02/09: Alf Røyse ble valgt til leder av valgmøtet
Sigrid Hjellen ble valgt til referent.
03/09: Årsberetning for 2008-2009 ble lest av Sigrid Hjellen. Den ble godkjent.
04/09: Regnskap for 2008-2009 ble lest av Berit Delbekk. Det var ingen merknader og
regnskapet ble godkjent.
05/09: Valg

Valg av styre for perioden 2009-2010
Leder: Kjell-Jostein Andersson
Styremedlemmer:
Sigrid Hjellen
Liv-Torhild Finbråten
Inger Bårtvedt
Berit Delbekk
Gunn Klokkerengen
Beatrice Julsrud
Styret konstituerer seg selv.

Valg av festkommité:
Tone Britt Bjørnstad Sjulsen
Gro Halvorsen
Frøydis Yri
Reidun Kleva

Valg av valgkommité
Elisabeth Hegge (Leder)
Tone Britt Bjørnstad Sjulsen
Marit Dahl

Valg av revisorer
Halvor Torvmark (Leder)
Ragnar Moløkken
Kirsten Nilsen

Referent

Sigrid Hjellen