søndag 25. oktober 2009

Referat fra møte i Eidsvoll hagelag 13.10.2009

Referat fra møte om PIONER 13.10.2009

Antall frammøtte: 37

Tema: PIONERForedrag om pioner av Eivind Hansen fra Tønsberg-området. Han har selv over 1200 pioner og stort piongartneri. Han viste bilder av noen av sine mange pioner. Han fortalte engasjert om planting av trepioner og andre pioner, og hvilken gjødsling de trenger. Eivind hadde med mange pioner som vi kunne kjøpe. Bilder av disse fikk vi se på skjerm og på plakater, og lister med navn på pioner ble gitt ut slik at vi kunne krysse av underveis de vi ønsket å kjøpe. To pioner ble gitt til gevinster ved loddsalget.Eivind Hansen og hans medhjelper med et utvalg av hans pioner.Vi var mange som ble inspirert og fikk lyst til å øke bestanden av pioner i egen hage. Mange vidunderlig vakre pioner!

Avtroppende leder Bjørg Kari Strømnes fikk blomst av nyvalgt leder Kjell-Jostein Andersson som takket for hennes engasjement for laget. Bjørg Kari takket styremedlemmene for innsatsen.Bilder til Eidsvoll hagelags kalender kan gis på diskett til Sigrid Hjellen, tlf. 63960594 innen 24.10. Kalenderen skal være ferdig til julemøtet som er 24.11.09.Ref.

Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: