søndag 25. oktober 2009

Referat fra årsmøtet i Eidsvoll Hagelag 13.10.2009

Referat fra Eidsvoll hagelags årsmøte 13.oktober 2009

Saker:
01/09: Åpning ved leder Bjørg Kari Strømnes
02/09: Alf Røyse ble valgt til leder av valgmøtet
Sigrid Hjellen ble valgt til referent.
03/09: Årsberetning for 2008-2009 ble lest av Sigrid Hjellen. Den ble godkjent.
04/09: Regnskap for 2008-2009 ble lest av Berit Delbekk. Det var ingen merknader og
regnskapet ble godkjent.
05/09: Valg

Valg av styre for perioden 2009-2010
Leder: Kjell-Jostein Andersson
Styremedlemmer:
Sigrid Hjellen
Liv-Torhild Finbråten
Inger Bårtvedt
Berit Delbekk
Gunn Klokkerengen
Beatrice Julsrud
Styret konstituerer seg selv.

Valg av festkommité:
Tone Britt Bjørnstad Sjulsen
Gro Halvorsen
Frøydis Yri
Reidun Kleva

Valg av valgkommité
Elisabeth Hegge (Leder)
Tone Britt Bjørnstad Sjulsen
Marit Dahl

Valg av revisorer
Halvor Torvmark (Leder)
Ragnar Moløkken
Kirsten Nilsen

Referent

Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: