tirsdag 19. mars 2013

Referat fra hagelagsmøte 19.03.2013 kl. 19.00 på Gladbakk aktivitetssenter

I alt 36 personer hadde møtt fram til marsmøtet i hagelaget. Hagelagets leder, Inger Bårtvedt innledet møtet. Det ble gitt informasjon om følgende:
  • Hagemarked på Stallgården på Eidsvoll Verk 4. og 5. mai. Det etterlyses noen som vil stå på stand for hagelaget disse dagene. Liste sendes rundt.
  • Feiring Jernverk har sendt forespørsel til hagelaget om å hjelpe til med pynting av det nye lysthuset i Feiring. Interesserte kan skrive seg på liste. Pyntingen skal foregå fredag 7. juni.
  • Sommertur lørdag 17. august i Ringsaker - Helgøya og Rudshøgda: Vi besøker Simenstad gård på Rudshøgda, Hovelsrud gård på Helgøya, lunsj på Tingnes, og besøk i privathage hos tidligere fylkesgartner Kråkevik. Nærmere informasjon kan du finne på www.mjosgardene.no
  • Info om studiesirkler: Fotografering og hypertufa blir gjennomført. Studiesirkel om Rododendron har kun 3 påmeldte og det må blir flere interesserte hvis det skal gjennomføres.
Judith Narvhus flyttet til Norge fra England for 35 år siden.
 Hun er professor og jobber på UMB (Universitetet for miljø og
 biobitenskap) på Ås. Hun er utdannet microbiolog og jobber
med matvitenskap/marinbiovitenskap. Hun har vært
foredragsholder 4 ganger tidligere i Eidsvoll hagelag.
Tema for møtet var "En liten hage blir til". Judith Narvhus var foredragsholder. Hun fortalte og viste bilder fra hagen før arbeidet startet, og fra opparbeiding av egen hagen i tidsrommet 2005-2008. I tillegg til egen innsats hadde hun engasjert diverse "hjelpere", sin søster som hagedesigner, en mann med stubbebryter og ikke minst fattige studenter til å kjøre jord og subbus m.fl. Judith presiserte at det er viktig å legge membran mellom bakken og det nye bedet.
Hun hadde med seg en del stauder fra sin tidligere hage, som ble plantet i de nye bedene. Etter noen år har det blitt ganske tett i bedene, og ugress får ikke mulighet til å rotfeste seg. Til slutt viste hun nærbilder av enkelte yndlingsstauder i hagen. Hun har 35 forskjellige storkenebb.
Avslutningsvis fremhevet hun at det er god terapi å jobbe i hagen.


Vi fikk variert og god bevertning og åresalg med mange gevinster.

Ref. Sigrid Hjellen

mandag 11. mars 2013

Hagelagsmøte 19. mars 2013

Eidsvoll hagelag inviterer til hagelagsmøte på Gladbakk aktivitetssenter kl. 19.00. På møte får vi foredrag ved Judith Narvhus, som vil snakke om "En liten hage blir til" Hun forteller om sin egen hage, om hvordan den ble forvandlet fra bare en dårlig gressplen og fire forvokste tujaer til en frodig og spennende hage i løpet av et par år. Mye tips om hageplanlegging, plantevalg og design inngår.
Hagelaget ønsker alle velkommen til Gladbakk Aktivitetssenter tirsdag 19. mars. Kaffe med tilbehør, åresalg m.m. Inngang kr 50,-.

Hilsen
Styret


Judith Narvhus har flere ganger tidligere besøkt Eidsvoll hagelag og hatt interessante foredrag om forskjellige tema.

torsdag 7. mars 2013

Referat


Referat fra fellesmøte i Eidsvoll hagelag og Romerike roseforening i Badet Kulturtun tirsdag 19.februar 2013  
Leder Inger Bårtvedt ønsket velkommen til ca 49 oppmøtte, og ga ordet til kveldens foredragsholder Helen Fredholm. Temaet var roser og clematis.
Hun innledet med litt om seg selv og sin yrkesbakgrunn, som ikke er gartner, men bygningsingeniør.
Hun har valgt å anlegge en Cottage Garden, faktisk etter inspirasjon fra en tur til England med Eidsvoll hagelag en gang. Tasha Tudor var hennes forbilde.
Helens hage kan oppsummeres med
{ Frodighet

{ Store planter, f.eks clematis og klatreroser, helst ramblere (6-7 meter)

{ Tett beplantning (lite luking)

{ Giftfri hage (noen lus er ikke farlig)

{ Rett plante på rett plass (jord og lys)

For å få til dette trengs bl.a. mye næring, god kompostjord + benmel + hønsegjødsel.
I planleggingen er det viktig å tenke at bedene skal ha en viss størrelse, bør være noen m2, ikke små flekker. Det gir frodigere inntrykk. Tenk struktur og bladverk, forskjellige høyder og varierende blomstringstid. 
Da plantene er på plass gjelder gjødsling, vanning og oppbinding.
Clematis deles i 3 grupper:
Gruppe 1 blomstrer i april – juni på forrige års avmodna tilvekst, må derfor ikke beskjæres om våren. Det kan være nødvendig med foryngelsesbeskjæring etter noen år, og de kan da skjæres kraftig ned etter blomstring. Alpeklematis hører til denne gruppen.
Gruppe 2 blomstrer i mai – juli på kort ny tilvekst på fjorårets stengler. På ettersommeren kommer en remontering med færre blomster. Disse skal heller ikke beskjæres om våren, men etter blomstring i jule hvis behov. I denne gruppen finnes bl.a. ‘Nelly Moser’ med store blomster.
Gruppe 3 har hovedblomstring i juli – september.  Disse skal skjæres ned om våren, gjerne tidlig, og vokser da opptil flere meter og danner blomsterknoppene i løpet av sommeren. Her finner vi bl. a. clematis x Jackmanii og viticella-sortene (italiensk), for øvrig Helens favoritter.
Av roser så vi bilder av frodige høye klatreroser, flere av typen rambler som blir flere meter høye. Mange av disse rosene er ikke remonterende, men svært riktblomstrende når de har sin blomstringsperiode, som kan være flere uker.
Hun snakket om hvordan samplanting med roser og clematis kan fungere. Mulighetene er mange, avhengig av hvordan man kombinerer. Har man engangsblomstrende klatreroser, kan clematis i gruppe 3 klatre i rosa, og blomstre seinere. Det er også mulig å kombinere clematis og roser som blomstrer samtidig.
Plantene klatret i både i konstruerte stativer og trær.
Mellom roser og clematis fylte stauder og toårige planter, ofte selvsådde, opp plassen. Revebjeller, praktmarikåpe, diverse malurt, verbascum er eksempler.
Helen har en giftfri hage, og sa at mot meldugg kan følgende blanding brukes:           1l vann, 2ss matolje, 2ss zalo, 1 -2ss rødsprit.  Test på lite område først.
For de som vil besøke hagen, åpner den for besøkende i slutten av juni. Absolutt verdt et besøk, et lite stykke fra rv4 på Skreia. Imens kan man studere den på http://www.fredholm.no/hage/
Etter foredraget var det kaffe/kaker og utlodning med masse gevinster.
Ref.
Wenche Fjellvang Nordli

REFERAT fra felles møte i Eidsvoll Hagelag og Øvre romerike roseforening