tirsdag 11. oktober 2011

Referat fra hagelagsmøte i Eidsvoll hagelag 11.10.2011 kl. 19.00

Antall: 32
Sted: Breidablikk
Tema for møtet: Store grønnsaker, et morsomt foredrag
Foredragsholder: Judith Narvhus

Judith Narvhus har vært på Harrogate Autumn Show høstutstilling i Nord-England, Yorkshire. Denne utstillingen er tradisjonsbundet og avholdes i slutten av september hvert år.
Judith viste bilder fra utstillinga. Det var mest grønnsaker, men også blomster på utstillinga. Dette foregår i store bygninger med masse folk som kommer for å se. Det er også mulighet for å kjøpe fine og ikke så fine ting til hage og hus.

Det er en konkurranseutstilling hvor mange viser hva de har dyrket fram etter spesielle metoder og hvor en til og med noen ganger holder vakt over grønnsakene slik at ingen skal ødelegge dem. Det spesielle er at grønnsakene er så store og perfekte og at det skal være en viss mengde akkurat like grønnsaker. Det er gjerne folk fra arbeiderklassen som vier hele livet til dette, og det er stor stas å vinne. Vi fikk se bilder av svære og fine grønnsaker som vi aldri har sett maken til hos oss.

For at geranium skal være perfekt, kan det godt tenkes at en bruker en pinsett for å fjerne en del som ikke ligger helt som den skal.Et interessant og annerledes foredrag, om noe vi ikke kan overvære i vårt land.
Overrekkelse av keramikkvase

Trekking av årer skaper alltid litt spenning
Etter foredraget kunne festkomiteen stille med ekstra fin og god bevertning. Salg av årer med mange premier som vanlig.

Eidsvoll hagelags kalender for 2012: Vi har i flere år laget kalender med hage- og blomsterbilder. Vi skal også i år lage kalender, dersom interessen er stor nok. Liste ble sendt rundt hvor en kunne melde seg på til kjøp av Eidsvoll hagelags kalender. Dersom du er interessert i kalender og ikke fikk meldt deg på på møtet, send en mail på Eidsvoll hagelags mailadresse: eidsvoll.hagelag@yahoo.no Noen har allerede levert inn bilder som kan brukes til kalenderen og vi tar gjerne imot flere bilder. Sorter ut de beste bildene du har.
Ref. Sigrid Hjellen

Referat fra årsmøtet i Eidsvoll hagelag 11.10.2011 kl. 18.30

Antall tilstede: 23
Sted: Breidablikk

Leder Kjell-Jostein Andersson innledet møtet med å gi positive uttrykk om styremedlemmenes arbeid i styret.
Han overlot ledelsen til møtet til Elisabeth Hegge som ble valgt til dirigent. Referent ble Sigrid Hjellen. Sigrid Hjellen leste årsberetningen. Det kom noen rettelser på dato for arrangement, ellers ble årsberetningen godkjent. Berit Delbekk leste opp regnskap for Eidsvoll hagelag. Regnskapet ble godkjent. Deretter var det valg ved valgkommiteens leder Elisabeth Hegge.
Styret:
Kjell-Jostein Andersson ble valgt til leder. Sigrid Hjellen, Randi Tærud og Inger Bårtvedt er på valg, men tar gjenvalg. Berit Delbekk, Marit Dahl og Beatrice Julsrud er ikke på valg.
Festkomite:
Frøydis Yri og Reidun Kleva er på valg, men tar gjenvalg. Tone Britt Bjørnstad Sjulsen og Gro Halvorsen er ikke på valg.
Valgkomite:
Valgkomiteens leder Elisabeth Hegge er på valg, men tar ikke gjenvalg. Gunhild Isager ble valgt til å ta over som leder. Tone Britt Bjørnstad Sjulsen og Ivar Nakken er ikke på valg.
Revisorer:
Leder er Halvor Torvmark som ikke er på valg. Kirsten Nilsen er vara, og er på valg, men tar ikke gjenvalg. Ivar Nakken ble valgt til vara som revisor.

Kjell-Jostein Andersson overrakte valgkomiteens leder Elisabeth Hegge en blomst, for hennes engasjement i valgkommiteen og i Eidsvoll hagelag.

Referent
Sigrid Hjellen

lørdag 8. oktober 2011

Velkommen til ÅRSMØTE og hagelagsmøte

Tirsdag 11. oktober kl. 18.30 er det ÅRSMØTE for Eidsvoll hagelags medlemmer på Breidablikk. Årsmøtepapirer er sendt ut.

Eidsvoll hagelag inviterer alle hageinteresserte til temamøte rett etter årsmøtet,
kl. 19.00.
Judith narvhus skal snakke om temaet Store grønnsaker, et morsomt foredrag (tror vi det blir). Judith Narvhus har tidligere hatt foredrag i Eidsvoll hagelag, sist i april i 2009 om temaet "Storkenebb".

Info fra Judith om foredraget hun skal ha:
"Å dyrke enorme grønnsaker er ikke noe folke flest interesserer seg for i utgangspunktet. De fleste av oss er bare fornøyd om vi klarer å få en brukbar avling i det hele tatt...
Men i Nord England er det mange som har nærmest viet livet sitt til å dyrke store og helt perfekte grønnsaker - og hvert år i september avholdes det en konkurranse i Harrogate, Yorkshire da de mest vidunderlige grønnsaker stilles ut og premieres.
Hvorfor denne gamle tradisjonen - kan du vite.
I tillegg til dette kan en besøke utstilling og premiering av høst blomster (georginer, Chrysantehemum m.m.) og en kan stå og beundre fantastiske blomsteroppsatser. En kan bli fristet til å kjøpe de nyenste hagedingser, eller prøve å få med seg hjem nye planter til hagen og huset.
En dag med noe for en hver smak - velkommen til en billedvandring til Harrogate Autumn Show!" Hilsen Judith

Som vanlig blir det kaffe og servering og salg av årer.
Det blir påmelding til kjøp av kalender og du kan komme med forslag til tema for studiesirkel.
Inngang kr 50,-.

Alle er hjertelig velkommen!

Styret