tirsdag 24. mai 2011

Styremøte i Eidsvoll hagelag

Eidsvoll hagelag hadde styremøte på Eidsvoll bygdetun tirsdsg 24. mai 2011.

Styret startet med luking av staudebedet og urtebedet som hagelaget har ansvar for å holde i orden. Etter dette avholdt vi styremøte og selvfølgelig smakte det godt med en "kaffitår og litt attåt".


På bildet ser vi 5 av styrets medlemmer fra venstre: Inger Bårtvedt, Kjell-Jostein Andersson, Marit Dahl, Randi Tærud og Berit Delbekk. Beatrice Julsrud var ikke tilstede akkurat da bildet ble tatt, og undertegnede var også med denne kvelden.

Sigrid Hjellen

lørdag 21. mai 2011

Planteloppemarked 31.05.2011 kl. 19.00 på Eidsvoll Bygdetun

Planter kan leveres fra kl. 18.30. Salget starter kl. 19.00.
Planter som leveres skal være fri for ugress og snegler, og de skal være merket og i potte.

Vi håper mange kommer til vårt årlige planteloppemarked, som er et populært arrangement hvor en kan finne både billige og spennende planter.

Alle er velkommen! Salg av kaffe m/"lunkne fristelser".

Styret

1000 åpne hager 14. august
Hvem som helst kan åpne hagen sin 14. august 2011 kl. 12 - 17.


Fortell hvorfor du trives i din hage, og la andre komme inn og bli inspirert.


Mer info om "1000 åpne hager" finner du på Hageselskapets nettside http://www.hageselskapet.no/Meld på din hage ved å sende e-post til postkasse@hageselskapet.noSend samtidig kopi til Eidsvoll hagelag på e-post eidsvoll.hagelag@yahoo.no


Styretonsdag 11. mai 2011

Årets hagelags tur 4. juni

Hagelagsturen 4. juni 2011
Start:
08.50 Rubis
09.00 Hammerås
09.05 Esso på Dal
09.30 Jessheim

Turen går mot Asker til Vollen
Vi starter turen på Hesleberg gartneri. Historiske roser, klematis og ikke minst druer. Her selges også sommerplanter og urter. http://www.hesleberg.no/
Vi kjører rett til Foss Hagesenter hvor vi vil utforske butikken og Villingstadparken på rundt 3 mål. er man spesielt opptatt av Rhododendron (som vi håper står i full blomst), Barlind, kristorn, magnolia og andre busker, er man i "himmelen". Er man interessert i utvalget og pris, kan man gå inn på nettsiden nedenfor. Veldig oversiktlig. Husk medlemskortet og få 10 %... http://www.fosshagesenter.no/
Turen går så videre ut mot Filtvedt og Villa Malle. Her ved vannkanten skal vi spise en fantastisk lunsh. For mer info:
http://www.villamalla.no/index.php?option=com
Deretter avslutter vi med en handletur på Holmsbu. Vi starter fra Holmsbu mot Eidsvoll senest klokken 16.00. Påmelding til eidsvoll.hagelag@yahoo.no før 27. mai. Pris kr 400,- pr person for medlemmer, kr 450,- for ikkemedlemmer. Telefonpåmelding til 41103569.

Vennlig hilsen
Eidsvoll og Ullensaker Hagelag

Referat fra hagelagsmøtet 10. mai 2011 på Breidablikk

Tema for møtet: Druer i vår egen hage
Foredragsholder: Arild Rusvik Syversen
Frammøtte: 33

Kjell-Jostein, leder i Eidsvoll hagelag, ønsket velkommen til møtet, og informerte om at det ikke har vært vanlig med hagelagsmøte i mai. Det viste seg at mange tok seg fri fra hagearbeidet for å komme å høre om "Druer i vår egen hage". Han informerte om hagelagets tur som er 4. juni 2011. Mer info på eget ark. Legges inn senere i bloggen. Påmeldingsliste ble sendt rundt.
Marit Dahl har ansvar for "1000 åpne hager" i Eidsvoll hagelag. Hun orienterte om hvordan dette skal foregå i Eidsvoll 14. august. Egen info blir lagt inn i bloggen senere.
Arild Rusvik Syversen har drevet med druer i over 20 år. Han bor i Asker. Han har et samarbeid med Hesleberg gartneri som også har et rikt utvalg av historiske roser og klematis. Årets hagelagstur går blant annet innom dette gartneriet. Foredragsholderen kan kontaktes på: tlf. 90608796, a-rusvik@online.no, http://l-bentel.hos.online.no/

Når en skal dyrke druer i egen hage, er det viktig å ha fokus på følgende: Sortsvalg, plantested og stell av planten. Det er dessuten en utfordring å få fullmodne druer. En må derfor velge tidlige sorter som gir avling tidlig om høsten. Plassering ved en lun sørvest-vegg er det aller beste. Arild fortalte om dyrkingsjord, gjødsling, beskjæring, fjerning av sideskudd, fornyelse av sideskudd, fjerning av blader ved klaser og når dette bør gjøres. Noen av hagelagsmedlemmene hadde druer dyrket i potte, og Arild kom med noen tips i forhold til overvintring og stell av drueplanter i potte.Mange hadde spørsmål om temaet og syntes dette var meget interessant. Det var mange av de frammøtte som hadde druer i egen hage.Sortsliste over druer som egner seg for vårt klima ble lagt fram i papirformat og noen av dem ble vist og omtalt på skjermen. Mange viste interesse for å kjøpe seg en druestokk. Noen av de mest populære var det venteliste på. Kjell-Jostein (hagelagets leder) yter den service at han henter de bestilte druestokkene søndag 15.05, og avtaler henting på avtalt sted. Applaus til foredragsholderen til slutt.


Etter dette smakte det med smurte snitter, gode kaker og frukt. Salg av årer og sommerlige blomstergevinster for de heldige vinnerne. Ref. Sigrid Hjellen

søndag 1. mai 2011

Invitasjon til hagelagsmøte

10. mai kl. 19.00 er det hagelagsmøte på Breidablikk.
Tema er "Druer i vår egen hage", v/ A. Rusvik.

Ønsker du å sikre deg din egen stokk druer for denne sesongen, av en spesiell sort?
Se vedlagte side:
http://home.online.no/~1-benlel/
Send forhåndsbestilling tilbake til eidsvoll.hagelag@yahoo.no så foretar vi en felles bestilling.

Rusvik vil også ta med for salg til Breidablikk, et utvalg av de mest solgte druesortene.

Kaffeservering og salg av "årer " som vanlig.

Alle hageinteresserte er velkommen.

Styret