onsdag 11. mai 2011

Referat fra hagelagsmøtet 10. mai 2011 på Breidablikk

Tema for møtet: Druer i vår egen hage
Foredragsholder: Arild Rusvik Syversen
Frammøtte: 33

Kjell-Jostein, leder i Eidsvoll hagelag, ønsket velkommen til møtet, og informerte om at det ikke har vært vanlig med hagelagsmøte i mai. Det viste seg at mange tok seg fri fra hagearbeidet for å komme å høre om "Druer i vår egen hage". Han informerte om hagelagets tur som er 4. juni 2011. Mer info på eget ark. Legges inn senere i bloggen. Påmeldingsliste ble sendt rundt.
Marit Dahl har ansvar for "1000 åpne hager" i Eidsvoll hagelag. Hun orienterte om hvordan dette skal foregå i Eidsvoll 14. august. Egen info blir lagt inn i bloggen senere.
Arild Rusvik Syversen har drevet med druer i over 20 år. Han bor i Asker. Han har et samarbeid med Hesleberg gartneri som også har et rikt utvalg av historiske roser og klematis. Årets hagelagstur går blant annet innom dette gartneriet. Foredragsholderen kan kontaktes på: tlf. 90608796, a-rusvik@online.no, http://l-bentel.hos.online.no/

Når en skal dyrke druer i egen hage, er det viktig å ha fokus på følgende: Sortsvalg, plantested og stell av planten. Det er dessuten en utfordring å få fullmodne druer. En må derfor velge tidlige sorter som gir avling tidlig om høsten. Plassering ved en lun sørvest-vegg er det aller beste. Arild fortalte om dyrkingsjord, gjødsling, beskjæring, fjerning av sideskudd, fornyelse av sideskudd, fjerning av blader ved klaser og når dette bør gjøres. Noen av hagelagsmedlemmene hadde druer dyrket i potte, og Arild kom med noen tips i forhold til overvintring og stell av drueplanter i potte.Mange hadde spørsmål om temaet og syntes dette var meget interessant. Det var mange av de frammøtte som hadde druer i egen hage.Sortsliste over druer som egner seg for vårt klima ble lagt fram i papirformat og noen av dem ble vist og omtalt på skjermen. Mange viste interesse for å kjøpe seg en druestokk. Noen av de mest populære var det venteliste på. Kjell-Jostein (hagelagets leder) yter den service at han henter de bestilte druestokkene søndag 15.05, og avtaler henting på avtalt sted. Applaus til foredragsholderen til slutt.


Etter dette smakte det med smurte snitter, gode kaker og frukt. Salg av årer og sommerlige blomstergevinster for de heldige vinnerne. Ref. Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: