tirsdag 3. september 2013

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte tirsdag 15. oktober kl. 18.30 på Gladbakk. Innkommende saker til årsmøtet skal være oss i hende innen 17. september, enten via mail eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller ved adresse: Eidsvoll hagelag, v/leder Inger Bårtvedt, Doknesgutua 30, 2080 Eidsvoll.
Info om program kommer senere.

Styret

Ingen kommentarer: