onsdag 15. april 2009

Referat fra møte i Eidsvoll hagelag 14. april 2009


Referat fra møte i Eidsvoll hagelag 14.april 2009

Tema: Storkenebb / Geranium
Foredragsholder: Judith Narvhus
Antall som møtte: 41
Informasjon:
Årets hagelagstur går til Ramme gård lørdag 6. juni. Mange meldte seg på, og påmelding kan skje innen 14 dager før 6. juni.
Grønn Weekend er 22.-23. august 2009. Hageselskapet Akershus sin årlige tur går til spennende hager i Buskerud og Oppland, hvor en også får påfyll av historie og kultur.Påmelding innen 29. mai.
Husk Hagemessen på Lillestrøm 17.-19. april 2009.

Foredrag om Storkenebb / Geranium
Judith Narvhus hadde mye interessant å meddele om Storkenebb/Geranium. Kanskje hadde noen av oss forestilt oss et foredrag om det som vi kaller Geranium, men som vi nå har lært er Pelargonium? Da lærte vi kanskje noe nytt denne kvelden. Geranium er altså Storkenebb, og det finnes flere hundre slag av dem. De er lette å dyrke, og de er snileresistente. Det ble vist bilder av mange forskjellige Storkenebb, varierte former, farger og størrelser. Anbefalt bok om Geranium kan være "Gardening with Hardy Geraniums" av Birgitta Hustad Bendtsen, ISBN 0-88192-716-3. Boken er også gitt ut på dansk.
Bildetekst: Judith (til venstre) reklamerer for bok om Geranium.
Ref. Sigrid Hjellen

1 kommentar:

Anonym sa...

Boken 'Gardening with Geraniums' er tilgjengelig fra www.Amazon.co.uk.

http://www.amazon.co.uk/Gardening-Geraniums-Birgitte-Husted-Bendtsen/dp/0881927163/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241673362&sr=8-1

ca 150NOK

en annen fin bok er:
Hardy Geraniums: The Complete Guide to the Genus by Peter F. Yeo

også fra Amazon. ca 70 NOK

hilsen
judith