mandag 2. april 2012

HAGELAGSMØTE TIRSDAG ETTER PÅSKE
Eidsvoll hagelag har temamøte på Breidablikk (v/Eidsvoll kirke) 10. april kl. 19.00.
Tema for møtet er "Bier i hagen" ved Helge Tjønnås fra Eidsvoll Birøkterlag.

Informasjon, blant annet om hagelagstur lørdag 9. juni.
Inngang kr 50,-, kaffe og servering. Salg av årer. VELKOMMEN!

Styret

Ingen kommentarer: