tirsdag 4. september 2012

Årsmøte og temamøte om klematis 11.09.2012

Velkommen til årsmøte 11. september 2012
på Breidablikk kl. 18.30.
Saker:
  • Velkommen
  • Valg av dirigent og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Valg
Invitiasjon til temamøte 11.09.2012 kl 19.00

Tema for møtet er Klematis.
Det er Mona Vestli fra roseforeningen og Marit Jenssen, leder i Oslo og omegn roseforening som kommer. De skal vise bilder og fortelle om botanisk plassering, dyrkingshistorie, fine sorter, hvilke som er lettest å dyrke, gode hageplanter, praktiske råd om dyrking, bilder av sammenplantinger/kombinasjoner med roser, måter å bruke dem på i hagen/typer oppbinding/stativer.

Salg av årer og gevinster, kaffe og bevertning som vanlig.
Styret ønsker bilder til hagelagets kalender, og dette bes ta med til møtet på en CD. Det anmodes om å sorterer ut de beste bildene. Max bilder per deltager kan være ca 10-15.

Alle er velkommen!

Styret

Ingen kommentarer: