onsdag 12. september 2012

Temamøte i Eidsvoll hagelag 11.09.2012

Sted: Breidablikk
Tid: 11.09.2012 kl. 19.00
Antall tilstede: 32
Tema: Klematis for nybegynnere

Mona Vestli er fylkessekretær i Hageselskapet Akershus og redaktør av Rosebladet. Hun ble forespurt om å komme til Eidsvoll hagelag for å snakke om Klematis. Hun valgte temaet "Klematis for nybegynnere" som hovedoverskrift på foredraget sitt. Hun startet med å si litt om botanikk og dyrkingshistorie. Videre praktiske råd ved planting og dyrking. Klematis liker variert gjødsling, samtidig som det med fordel kan brukes ulik gjødsling til de forskjellige typer klematis.
Det finnes ca.300 arter, og nye sorter blir stadig oppdaget. Det er 3 hovedgrupper av klematis. Når klematisplanten blomstrer, er avhengig av om den blomstrer på fjorårets skudd, eller om den helt eller delvis må danne blomsterstilker før den blomstrer. Hvor mye klematis skal beskjæres, er derfor også forskjellig.

Mona viste mange skjønne bilder av klematis underveis i foredraget, noen alene og andre i samplanting med andre blomster.
Hun viste også eksempler på ulike måter å bruke klematis på, som pynt på et gjerde, i en hekk, som klatreplante på en vegg eller på armeringsjern, på en pergola eller "tunnel" i hagen. Det er lett å formere klematis, men kanskje en må ha litt tålmodighet. Litt om sykdommer på klematis ble nevnt til slutt. Mange hadde spørsmål om klematis.

Etter foredraget fikk vi god og variert servering av festkomiteen. Åresalg med mange premier. Oppfordring om å komme med bilder til kalender, sendes per mail til Eidsvoll hagelag eidsvoll.hagelag@yahoo.no, eller legges på CD/minnepinne og leveres Marit Dahl, Ovriliavegen 4, 2080 Eidsvoll Verk eller Sigrid Hjellen, Boksrudv. 21, 2080 Eidsvoll. Her er avtroppende leder Kjell-Jostein Andersson avbildet sammen med kveldens foredragsholder Mona Vestli. Mona får en keramikkvase laget av keramiker Randi Vatne Tømmerås fra Eidsvoll.

 ref. Sigrid Hjellen

Ingen kommentarer: