torsdag 3. oktober 2013

Årsmøte og temamøte i Eidsvoll hagelag


Vi minner om årsmøtet i Eidsvoll hagelag tirsdag 15. oktober kl 18.30 på Gladbakk.
Minner også om temamøtet kl 19.00, hvor Tom Anders Tærud tar opp temaet «Lys i hagen».I år er årsmeldingen sendt på E-mail til alle medlemmer som har E-mail og som har oppgitt mailandressen sin til hagelaget. De som ikke får den på mail, får den i posten.
 

Innkalling til årsmøte i Eidsvoll hagelag 2013:

Tirsdag 15. oktober kl. 18.30 Gladbakk  

Sakliste

1. Åpning

2. Valg av ordstyrer og referent                 

   Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Valg

6. Innkomne saker 

Etter årsmøte blir det foredrag om «Lys i hagen» ved Tom Anders Tærud. 

Regnskapet sendes ikke ut. Det legges fram på årsmøtet. De som ikke kommer på årsmøtet og ønsker regnskapet tilsendt, ta kontakt på eidsvoll.hagelag@yahoo.no eller på tlf 41547154.

Ingen kommentarer: